Levering in België (ma.- zat.) Meer dan 10 geschenken nodig? Contacteer onze giftexperten: 0800/94.387
Shop online

Algemene voorwaarden

Hartelijk welkom op de Gift.be ™ website (hierna de "Site"). Gift.be ™ is een online platform waarop geschenken aangekocht kunnen worden voor verzending in België. Deze geschenken kunnen volgende producten bevatten, zonder limitatief te zijn: bloemen, fruit, chocolade, wijn, champagne, bier, delicatessen, modeaccessoires, designartikelen, verzorgingsproducten, enz.

Mogen wij u vragen om even de tijd te nemen om deze voorwaarden aandachtig te lezen. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken en er gebruik van te maken erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Mocht u bijzondere diensten of producten aankopen op de Site, dan kan Gift.be ™ u van tijd tot tijd aanvullende richtlijnen, regels en beleidslijnen toesturen die op deze diensten of producten van toepassing zijn, en die allemaal deel uitmaken van deze voorwaarden en van toepassing zijn bij uw gebruik van de site.

Gift.be ™ kan van tijd tot tijd de voorwaarden aanpassen en de wijzigingen posten op de site. Wanneer u de site gebruikt nadat wijzigingen gepost zijn, dan geeft u door uw gebruik aan deze wijzigingen te hebben aanvaard.

Voor de betekenis van de definities gebruikt in deze voorwaarden, zie punt 17 hierna.

 1. Identificatie

  Nayan NV is de verkoper van de producten die getoond worden op de site. Nayan is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Pittemsestraat 58D, België met exploitatiezetel op hetzelfde adres en geregistreerd in het RPR te Kortrijk onder het nummer BE0806661106;

  U kan Nayan NV contacteren via:

  • Tel: +32 51 69 95 05, 0800 / 94 387 (gratis nummer België)
  • Email: cs-gift@nayan.be

 2. Correctheid van de inhoud

  Gift.be ™ doet haar best om de informatie op de site tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. Er kunnen onjuistheden of tikfouten in de informatie en andere gegevens op de site voorkomen. De informatie over de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de Gebruiker vindt op de 'Bestel Info Pagina', zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder u hiervan expliciet op de hoogte te brengen. Nayan NV tracht naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van een product niet kan afwijken.
  Nayan NV zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze Site, inclusief, zonder beperking, de inhoud ervan en eventuele fouten.

 3. Prijzen

  Alle prijzen worden vermeld op de Site en zijn inclusief BTW voor leveringen binnen de EU en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal u zo snel mogelijk worden geïnformeerd. In dit geval kunt u uw bestelling kosteloos annuleren.

 4. Online bestellen

  Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder. Het orderproces omvat de volgende stappen:

  1. Kies uw product en voeg het toe aan het winkelwagentje;
  2. Kies een leveringsmethode;
  3. Geef het leveringsadres in;
  4. Geef het facturatieadres in samen met de betalingsinformatie;
  5. U zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
  6. Bekijk aandacht de samenvatting van uw bestelling.

  Nadat u uw bestelling geplaatst heeft, zal u van Nayan NV een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Indien u met een kredietkaart betaalt, zal u ook een e-mail ontvangen met de status van uw betaling. Zodra de goederen zijn opgestuurd (the "Shipping Notification E-mail") zal u een verwittiging ontvangen. Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbare voorraad. Bij een onverwachte stockbreuk zullen wij u informeren en behouden wij ons het recht om de reservatie voor een bestelling te annuleren.

  Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden in de bevestigingsmail van de bestelling meegezonden en zijn van toepassing op elke rechtsverhouding die tussen Nayan NV en de Consument ontstaat. De Consument bevestigt dit uitdrukkelijk tijdens het bestelproces.

 5. Betaling

  De betalingsmodaliteiten die wij toestaan worden op de Site vermeld. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin u heeft besteld. Worldline e-Commerce Solution BV/SRL zal u eveneens een update sturen. Voor onze betalingsmodaliteiten met kredietkaarten en de veiligheid hieromtrent zie ook de privacy policy.

  Sommige bedrijven, gelegen in bepaalde landen en in het bezit van een geldig BTW nummer, hebben de mogelijkheid te betalen nà ontvangst van factuur. Nayan NV behoudt zich het recht voor om een vooruitbetaling te vragen bij een eerste bestelling.

  In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Nayan NV eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen.

 6. Verkoop

  Een "Verkoop" is het online aankopen van een artikel dat op het opgegeven adres wordt geleverd. De betaling gebeurt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

  Nayan NV behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

  • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
  • Wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen;
  • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
  • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
  • Bij overmacht.

 7. Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen

  De producten op Gift.be ™ worden enkel geleverd in België. Voor leveringen buiten België kunt u ook een kijkje nemen op onze partnersite giftsforeurope. Speciale regels:

  • Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.
  • Levering in België is mogelijk van maandag tot zaterdag, met uitzondering van feestdagen.

 8. Leveringen

  De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Gebruiker verhaald zullen worden. Bijna alle goederen worden verstuurd vanuit Nayan NV. Als uw order niet tijdig wordt geleverd kan u ons steeds contacteren op cs-gift@nayan.be met vermelding van uw klantennummer of ordernummer. Mochten wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de orderbevestiging uit te sturen dan kan u deze bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling gegarandeerd.
  De verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele koerier. Bij ontvangst van de goederen wordt meestal een handtekening vereist. U aanvaardt dat een zending mag worden afgeleverd aan een persoon, andere dan de Aanvrager, indien deze zich op het door u aangegeven adres bevindt. Een overzicht van de leveringsmethodes, hun garanties en beperkingen kan u vinden op onze verzendinstructies.

 9. Gebrekkig product of verkeerde levering

  Bij ontvangst moet u de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien u van mening bent dat de levering niet conform aan de bestelling is, tekent u de leveringsbon niet af en/of vermeldt u duidelijk het probleem op de bon van de koerier. Gelieve ons binnen de 24 uur en met vermelding van uw ordernummer, op de hoogte te brengen van het probleem via volgend email adres: cs-gift@nayan.be.

 10. Klachtenbehandeling

  Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de ontvangstdatum van uw bestelling. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, beantwoorden wij uw bericht binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  Gift.be ™ is lid van BeCommerce en onderschrijft de BeCommerce-gedragscode. Een kopie hiervan is verkrijgbaar via deze link. Wanneer u een geschil heeft met Gift.be ™ en u Gift.be ™ hierover reeds heeft geraadpleegd, dan heeft u de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij BeCommerce.

 11. Verkoop op afstand - Recht van herroeping
  U kan uw recht van herroeping uitoefenen voor ongebruikte goederen. Er geldt geen herroepingsrecht bij gepersonaliseerde producten of items die door Gift.be ™ tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de consument.

  Herroepingsrecht

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (i) waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, of, (ii) voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd na de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons via een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring (bv schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Teruggestuurde goederen zullen enkel worden aanvaard door Nayan NV op voorwaarde dat u de artikelen niet in gebruik hebt genomen.

  Goederen die specifiek voor de Gebruiker ontworpen zijn en/of die snel kunnen bederven (zoals, zonder limitatief te zijn, pralines, bloemen, snoepgoed, fruit ...) worden niet teruggenomen en de Gebruiker kan zich daarvoor niet beroepen op het verzakingsbeding.

  Meer informatie omtrent uitzonderingen op het herroepingsrecht kan u vinden op FOD Economie.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat ogenblik hebt gedaan, inclusief verzendingskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onmiddellijk van ons terug.

  Wij brengen de waardevermindering in rekening die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Nayan NV.

  Voor een retour dient u de volgende procedure te volgen:

  Stap 1: Contacteer cs-gift@nayan.be en vermeld uw ordernummer. Stuur ons het ingevulde Herroepingsformulier per e-mail of per post. Wij zullen u per e-mail onze retourinstructies toesturen. De retourkosten, die wij zullen vermelden in deze email, zijn te uwen laste.

  Stap 2: Verpak de goederen voor u ze terugstuurt (stuur enkel niet gebruikte goederen terug, in originele verpakking en volledig met originele etiketten, accessoires, gebruiksaanwijzing, en garantie). De originele verpakking zorgt er mede voor dat schade tijdens het terugsturen wordt vermeden.

  Stap 3: Druk het retouretiket af en kleef deze op de doos/dozen. Het ontvangen etiket zal alle informatie bevatten om de retour goed te laten verlopen (uw gegevens, ons leveringsadres en de koeriersnaam).

  Stap 4: Mocht u vragen hebben na stap 3, aarzel niet ons te contacteren. Indien geen vragen, dan moet u de goederen binnen de 14 dagen naar ons terugsturen.

  Stap 5: Als de goederen ons in goede omstandigheden bereiken dan zal U binnen de 14 dagen worden terugbetaald. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd toekomen, dan zullen wij u dit laten weten.

  Let wel: Goederen die specifiek voor de Gebruiker ontworpen zijn en/of die snel kunnen bederven (zoals, zonder limitatief te zijn, pralines, bloemen, snoepgoed, fruit, ...) worden niet teruggenomen en de Gebruiker kan zich daarvoor niet beroepen op het verzakingsbeding.

 12. Beperking van de aansprakelijkheid

  Gebruik van de Site:
  Nayan NV is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze Site (inclusief maar niet beperkt tot 'verlies van winst').

  Wettelijke garantie:
  Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de Verkoper zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.
  De wettelijke garantie is ook van toepassing op artikelen met een kortere vervaldatum, de termijn van de garantie is dan beperkt tot de houdbaarheidsdatum op de verpakking van bv. de voedingsmiddelen.

  Garantie- voorwaarden:
  Om een beroep te doen op een garantie, moet de klant het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  Uitsluitingen:
  De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.
  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur (bijvoorbeeld batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum) of in geval van tussenkomst door een niet door de Verkoper aangewezen derde.

  Gebruik van de goederen:
  Nayan NV is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

  Levering en andere uitsluitingen:
  Nayan NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van Nayan NV, noch voor enige andere schade die die zou zijn veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Nayan NV, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopsovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.

  De volledige aansprakelijkheid van Nayan NV zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

 13. Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal van/via de Site

  De verwijzing naar een andere website via onze Site is louter ter informatie. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van Nayan NV kan informatie op de Site elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de Site, of de informaticacodes die betrekking hebben op de Site te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen. Alle beelden op deze website zijn eigendom van Nayan NV. De reproductie van beelden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

  Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de Site, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door Nayan NV worden aangewend.

 14. Beëindiging

  Annulatie door Nayan NV van de verkoopsovereenkomst is steeds mogelijk, zonder vooraf te verwittigen.

 15. Intellectueel Eigendomsrecht

  Nayan NV heeft deze Site voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden ontwikkeld. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan deze Site worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van Nayan NV. Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de Site te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Dit alles evenwel met uitzondering van het volgende :
  U mag de inhoud downloaden en hiervan één kopij maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u de inhoud van het materiaal waarop de Intellectuele Eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat handhaaft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten. Alle andere handelsmerken, tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve bezit van Nayan NV. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.
  De technologie wordt verstrekt en beheerd door Nayan NV.

 16. Privacy policy

  Nayan NV erkent het belang van de privésfeer. Onze privacy policy kunt u terugvinden door hier te klikken. Deze privacy policy voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangebracht door Nayan NV. Door het gebruik van deze Site aanvaardt de Gebruiker impliciet de Privacy Policy.
  Door te bestellen via de Site van Nayan NV, staat de Gebruiker Nayan NV uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.
  De Gebruiker heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Gebruiker uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 17. Namaak

  Nayan NV wenst zijn consumenten ook te beschermen tegen de verkoop van namaakproducten online. Daarom verwijst Nayan NV graag naar de tips van het Europees Centrum voor de Consument om te vermijden dat je namaak koopt. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt.

 18. Definities

  In het kader van deze algemene voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

  • Algemene Verkoopsvoorwaarden: Deze voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen;
  • Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling, wordt de Bestelling een Verkoop;
  • Nayan NV: de verkoper van de producten die getoond worden op de site. Nayan is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Pittemsestraat 58D, België met exploitatiezetel op hetzelfde adres en geregistreerd in het RPR te Kortrijk onder het nummer BE0806661106;
  • Gebruiker: een gebruiker van deze website, meerbepaald iemand die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terecht komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen;
  • Worldline e-Commerce Solution BV/SRL: de verwerkingsfirma voor de betalingen, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem BE, Da Vincilaan 3 en ingeschreven in het RPR te Brussel onder het nummer 0459.360.623;
  • Site: : Verzameling van bij elkaar horende pagina's op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres van Gift.be ™ De mogelijkheden van de Site variëren van het aanbieden van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediale toepassingen en de aankoop van goederen.
  • Verkoop: het online aankopen van een artikel dat thuis of op kantoor wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op het moment van ontvangst van de betaling komt de verkoop tot stand.

 19. Wetgeving

  De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, enz.).

  Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

  Geschillen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Gift.be ™ te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen tevens, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door u als Gift.be ™ worden voorgelegd aan BeCommerce.

  Wanneer u een tussenkomst van BeCommerce aanvraagt, kan een geschil slechts in behandeling worden genomen door de geschillencommissie van BeCommerce, indien u uw klacht eerst binnen redelijke termijn aan Gift.be ™ heeft voorgelegd. Gift.be ™ is gebonden aan uw keuze om een geschil voor te leggen aan BeCommerce.

  Wanneer Gift.be ™ de tussenkomst aanvraagt zal u binnen vijf weken na een daartoe door Gift.be ™ schriftelijk gedaan verzoek, u schriftelijk dienen uit te spreken of u zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Gift.be ™ uw keuze niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Gift.be ™ gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

  BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het huishoudelijk reglement van BeCommerce. De beslissingen van deze geschillencommissie geschieden dan ook bij wege van bindend advies.

  De geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Gift.be ™ surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

  Conform art. 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013 kunt u beroep doen op de alternatieve online geschillenbeslechting van de Europese Commissie (verordening ODR consumenten). ODR biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit online transacties.

  U kan ook steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst voor een geschillenregeling.

 20. Slot

  Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met de Gebruiker.
  Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze Site kan contact worden opgenomen via volgende gegevens :
  cs-gift@nayan.be
  tel. 0800 / 94 387.

  Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 27/06/2023.

  Gift.be ™ is erkend lid van becommerce - bekijk hier onze certificering.

Gift.be

Meld je aan voor
Speciale Aanbiedingen

Inschrijven
Onjuist e-mailadres. Gelieve een geldig e-mailadres in te geven.
Nee, Bedankt

Bedankt voor je inschrijving.